• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Savetovalište

Savetovalište za krizne trudnoće

Centar ZA BEBE se od 2012.godine zalaže za pružanje podrške ženama u situaciji neplanirane i krizne trudnoće. Naš novi projekat NISI SAMA pored dosadašnjeg direktnog savetovanja, uključuje i one-line i telefonsko savetovalište. Naš cilj je da pomognemo devojkama, ženama i parovima da prebrode kriznu situaciju sa kojom se suočavaju u trudnoći, ojačaju svoje lične kapacitete i zajedno sa nama izgrade mrežu podrške za najdivniji zadatak na svetu-roditeljstvo. Mi smo tu zbog vas!

Princip tajnosti i poverenja

Poverenje predstavlja osnovnu pretpostavku uspešnog savetovanja. Stoga je savetovanje koje pružamo ženama bez izuzetka besplatno i po potrebi i anonimno. Dugoročno i međusobno poverenje je osnova za donošenje lične i ispravne odluke.

Saosećanje i razumevanje

Rečenice poput: „Zašto nisi koristila kontracepciju?“ ili „Kako ćeš uopšte izaći na kraj sa tom situacijom “ nisu od velike pomoći. Savetovanje koje uključuje saosećanje i razumevanje situacije podrazumeva želju da se sagovornik pažljivo sasluša i razume. Ako nam se obratite, pokušaćemo da u saradnji sa Vama steknemo jasan uvid u vašu trenutnu situaciju, kao i da razradimo moguće alternative koje Vam stoje na raspolaganju.

Kompetentnost

U središtu našeg interesovanja ste vi, vaše želje i potrebe. Naš cilj je da vam ponudimo najbolje profesionalno savetovanje. Stoga vam na raspolaganju stoji profesionalni tim saradnika na projektu NISI SAMA – psiholozi, lekari, socijalni radnici i terapeuti i komunikolozi.