• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Save one konferencija 04.-06.10 2018 Beč

Save one konferencija 04.-06.10 2018 Beč

150 150 NSadmin

U Beču je od 04. – 06.10.2018. održana Evropska Save one konferencija. Udruženje Centar ZA BEBE od 2012. godine nudi programe postabortivnog savetovanja “Save one” za devojke, žene i njihove partnere koje se suočavaju sa postabortivnom traumom. Predsednica Centra ZA BEBE, Mila Todorović je na ovogodišnjoj konfereciji Save one odlikovana MEGAN nagradom, koja se dodeljuje jednom godišnje za zasluge iz domena očuvanja ljudskog života.

Leave a Reply