• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Radionice za mlade o izgradnji zdravih partnerskih odnosa i očuvanju reproduktivnog zdravlja

1200 675 Nisi Sama

Udruženje Centar ZA BEBE je uz podršku opštine Vračar je od maja do decembra 2019. godine realizovalo projekat pod nazivom: „Šta ste sve hteli da znate o partnerskim odnosima, a da gugl nije znao da vam odgovori?“

Projekt je podrazumevao realizaciju šest ciklusa radionica, koje su obuhvatale različite teme u vezi sa negovanjem zdravih partnerskih odnosa i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Svaki ciklus radionica je održan sa deset razreda (četiri razreda osnovne škole „Svetozar Marković“ i šest razreda „Srednje arihtektonske škole“) na Vračaru.

Radionice su obuhvatile sledeće teme:

  1. Pozitivna slika o sebi, kao preduslov razvoja zdravih partnerskih odnosa
  2. Zaljubljivanje i ljubav; komunikacija u partnerskim odnosima,
  3. Reproduktivno zdravlje kod devojčica/devojaka i dečaka/mladića
  4. Razvijanje zdrave seksualnosti i izbegavanja zamki na internetu
  5. Kako razviti trajni partnerski odnos? Izazovi I prednosti
  6. Rekapitulacija naučenog, evaluacija od strane učenika

U radionicama je učestvovalo oko 250 učenika dve škole sa opštine Vračar i to četiri odeljenja sedmong/osmog razreda osnovne škole „Svetozar Marković“ i šest odeljenja četvrte godine „Srednje arhitektonske škole“:  ………………..

Odovorno ponašanje koje su učenici usvojili tokom edukacije će pomoći učenicima i u ostalim sferama života, poput učenja, usvajanja zdravih stilova života I planiranja porodice i roditeljstva.