• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Prenatalna dijagnostika (PND)

Prenatalna dijagnostika obuhvata niz pretraga pre rođenja deteta kako bi se ustanovilo zdravstveno stanje bebe u prenatalnom periodu. Na ovoj stranici informativnog centra savetovališta NISI SAMA, pronaći ćete informacije o najučestalijim metodama prenatalne dijagnostike.