• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Nedelja promocije svetosti ljudskog života

960 720 Nisi Sama

Sa nastavnicom Aleksandrom Milinom i učenicama Srednje medicinske škole Beograd

U trećoj nedelji januara održano je niz manifestacija u prostorijama Centra ZA BEBE kojima je obeležena nedelja svetosti ljudskog života.

Radionice su održale Vera Madžar, sistemski porodični psihoterapeut, mr Đurđica Ristić, geštalt psihoterapeut i sistemski porodični terapeut i mr Ana Vlajković, psiholog.