• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Naš tim

mr Mila Todorović

zdravstveni komunikolog, osnivač i predsednik Centra ZA BEBE

Vizija projekta savetovališta NISI SAMA jeste da žene u situaciji krizne trudnoće, kada su u kratkom vremenskom periodu suočene sa brojnim pritiscima i nedoumicama osnažimo, pomognemo im da razviju svoje potencijale i izgradimo mrežu podrške, koja će im pomoći u najdivnijem zadatku – materinstvu.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u savetodavnom i informativnom radu iz oblasti zdravstvene komunikologije, promovisanju zdravih stilova života i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Učestvovala je u organizovanju kampanja, konferencija, predavanja i seminara na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih, odgovornog seksualnog ponašanja, prevenciji zavisnosti od pornografije, posledicama abortusa i postabortivnoj traumi.

mr Ana Vlajković

magistar nauka, psiholog

Rad u Savetovalištu NISI SAMA me svakoga dana podseća koliko je život neverovatno i uzbudljivo putovanje, čak i onda kada smo imali sasvim druge planove.

„Život je ono što se događa kada imamo druge planove“ je izjava kojoj sam se nekada smejala. Danas je prihvatam, sa radošću. Svaki izazov, svaka prepreka koja se stvori na našem zamišljenom životnom putu je upravo tu i u tom trenutku sa razlogom. I uz svaki izazov mi se menjamo, rastemo i postajemo snažniji. Onoga dana kada sam shvatila da moja profesija nije samo posao, već da je to moj životni poziv, život je dobio drugačiji smisao. Rad u Savetovalištu Nisi sama me svakoga dana podseća koliko je život neverovatno i uzbudljivo putovanje, čak i onda kada smo imali sasvim druge planove.

Završila psihologiju na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Specijalističke magistarske studije završila u Italiji (Trento University) i Nemačkoj (Regensburg University) iz oblasti psihologije u zajednici.

Od 1993. godine radi na programima pomoći i podrške pojedincima, porodicama i zajednicama u kriznim situacijama, u okvirima nevladinog, vladinog i privatnog sektora.

2014. godine osmislila, koordinirala ispred Kriznog štaba grada Beograda, psihološku pomoć postradalima u poplavama.

Tokom godina osmislila i realizovala programe za prevazilaženje profesionalnog stresa (Telekom Srbija, Aerodrom Nikola Tesla), unapređenja veština komunikacije između zaposlenih i klijenata (Sanofi Aventis – programi kontinuirane medicinske edukacije za farmaceute i kardiologe), psihološke intervencije u katastrofama (Crveni krst Crne Gore, Međunarodna Federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca – Misija u Republici Srbiji).

Obučeni savetnik za Sažetu integraciju traume (Critical Incident Stess Management), savetovanje u krizi, racionalno-emocionalno-bihejvoralna savetnica, savetnica iz klijentom usmerenog savetovanja, završila specijalizaciju iz psihoterapijskog rada sa žrtvama porodičnog nasilja svih uzrasta.

Nakon akademske karijere (2009 – 2018) se posvetila individualnom i grupnom savetovanju, u privatnoj praksi (Psihološki krugovi), kao i radu sa trudnicama i parovima u krizi (Savetovalište Nisi sama za krizne i neplanirane trudnoće u okviru Centra za bebe), a marta 2020. godine osnovala sa grupom kolega terapeuta regionalnu platformu TU SMO Balkan za sve koji se suočavaju sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja izazvanim pandemijom virusa COVID 19 (građanstvo i pomagači).

Objavila više od 30 stučnih i naučnih radova, priručnika za psihološko savetovanje i reagovanje u situacijama prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih katastrofa.

Đurđica Ristić

Dipl. socijalni radnik

master geštalt psihoterapeut

sistemski porodični psihoterapeut

Verujem da je svaka osoba jedinstvena i da ljudi čine ono što najbolje mogu. Moj pristup svakom klijentu je edukativan, jer ih učim više o onome što im se dešava.

Verujem da je svaka osoba jedinstvena i da ljudi čine ono što najbolje mogu. Tokom savetovanja se koriste tehnike poput igranja uloga, dijaloga, direktne ekspresije, naglašavanja, rada na telu, koje povećavaju klijentovu svest o tome kako i šta čini. Ovo rezultuje uvidom, prihvatanjem sebe, poznanjem okoline, preuzimanjem odgovornosti za sopstvene izbore i poboljšanjem sposobnosti za uspostavljanje kontakata sa drugima. Moj pristup je edukativan, jer klijente učim više o onome što im se dešava.

Djurđica Ristić poseduje tridestogodišnje iskustvo u radu sa decom, omladinom, odraslima i starima i to iz oblasti indvidualnog i grupnog savetovanja, istraživanja vlastitih potencijala i uvećanja uvida o sebi i drugima, izgradnji sopstvenog željenog identiteta, podrške i savetodavnog rad sa (budućim) majkama na prevazilaženju problema, zatim u vođenju radionica iz oblasti odnosa u paru, attachment-a (osećajnog vezivanja), mehanizama odbrane, afektivnog vezivnja, životnog cikusa porodica …

Tamara Maslovarić

master geštalt psihoterapeut

Gubitak deteta utiče na odnos majke sa drugom decom. Od izuzetne važnosti je da se ta trauma razreši i pruži podrška ženama koje se nalaze u kriznoj trudnoći.

Poslednjih par godina se u praksi susrećem sa majkama koje imaju poteškoće u odnosu sa decom. Neretko se ispostavi da je neko prethodno začeto dete bilo namerno ili spontano nerođeno i utiče na odnos majke sa drugim detetom. Smatram da je od izuzetne važnosti razrešenje te traume, kao i pružanje podrške ženama koje se nalaze u kriznoj trudnoći, osećaju se same ili im nedostaje podrška.

Tamara Maslovarić poseduje dugogodišnje iskustvo u psihoterapijskom radu sa odraslima i decom. Drži radionice u cilju podrške roditeljstvu. Udata je i majka troje dece

Vera Madžar

Dipl. socijalni radnik, sistemski porodični psihoterapeut

Sigruna sam da će podrška savetovališta doneti dobrobit majkama, očevima, široj porodici, ali i društvu u celini. Društvo opstaje zahvaljujući ljudima koji ga čine. Naš zadatak je da ulažemo u život.

Dugogodišnji rad sa porodicama i pojedincima osnažila je ideja da je ljudima potrebna mreža podrške za skoro sve izazove u životu koje nazivamo kriznim stanjima. Nisu sve krize loše, naprotiv, mogu biti pokretači značajnih odluka i promena u životu.

Iskustvo u radu sa porodicama koje su tražile podršku u ostvarivanju roditeljstva vantelesnom oplodnjom podstakla me je da se priključim projektu savetovališta za krizne trudnoće NISI SAMA. Radosti za potomstvo su zajednički cilj, a razlozi za podršku su različiti. Sterilitet i otežano ostajanje u drugom stanju su česta pojava kod žena koje su imale abortus. Mnogo je bolje raditi na preventivi i očuvanju zdravlja, nego lečiti posledice.

Svoje iskustvo i nadu želim da podelim sa mrežom ljudi koji su započeli ovaj projekat. Verujem u njih i zahvalna sam da mogu da im se pridružim.

Sigruna sam da će podrška savetovališta doneti dobrobit majkama, očevima, široj porodici, ali i društvu u celini. Društvo opstaje zahvaljujući ljudima koji ga čine. Naš zadatak je da ulažemo u život.

Vera Madažar je zaposlena u Javnom preduzeću Elektroprivrede Srbije. Volontira u Pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru u Beogradu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u individualnom savetovanju. Organizuje i vodi radionice na temu porodice u tranziciji (životni ciklus porodice, komunikacija porodice, moć u porodici, granice, bliskost) i organizacionog konsaltinga.

dr Dragana Dinić

sociolog, Institut za političke studije – Beograd i
Udruženje “Opstanak” za borbu protiv bele kuge

Kada ih trudnoća iznenadi i kada ih pritisnu životni problemi, roditelji se često odlučuju na abortus. Projektom NISI SAMA želimo da pružimo psiho-socijalnu, savetodavnu, informativnu i praktičnu podršku, pre svega trudnicama, da ih osnažimo da se ostvare kao majke i da im pokažemo da nisu same.

Projekat NISI SAMA, koji je pokrenula mr Mila Todorović, predsednica udruženja “Centar ZA BEBE”, za mene predstavlja veliki izazov, pa sam rado prihvatila da budem jedna od stručnih konsultantkinja u okviru ovog projekta.

Brakom i porodicom bavim se preko 30 godina, a rezultat tog rada je i moja orijentacija ka porodičnim vrednostima i sprovođenju mera u cilju podsticanja nataliteta, kao i angažman u okiviru udruženja “Opstanak” za borbu protiv bele kuge i za obnavljanje stanovištva u Srbiji (od osnivanja ovog udruženja 2003. godine), kao i u okviru novoformirane mreže „Savez za porodicu i rađanje.” (2017).

Znam da se roditelji (posebno majke) često odluče za abortus, kada se trudnoća desi neplanirano, kada ih pritisnu elementarni životni problemi (nezavršeno školovanje, nezaposlenost, nerešeno stambeno pitanje, rizična trudnoća, loši bračni/partnerski odnosi, problematična porodična situacija…) ili kada sami nisu spremni za takvu životnu situaciju i odgovornost. Upravom ovakim projektom želimo da pružimo psiho-socijalnu, savetodavnu, informativnu i praktičnu podršku, pre svega trudnicama, da ih osnažimo da se ostvare kao majke i da im pokažemo da nisu same.

Dr Dragana Dinić je odbranila doktorsku disertaciju na temu: “Socijalno-kulturne karakteristike maloletničkih brakova u Istočnoj Srbiji.” Autor je brojnih radova, knjiga, pokrenula i rukovodila istraživanjima, učestvovala i govorila na mnogim stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.