• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Naš tim

Vedrana Avdalović

doktor medicine, koordinator projekta NISI SAMA

Žene koje treba da postanu majke se svakoga dana suočavaju sa ozbiljnim pitanjima. Poželela sam da postanem deo sveta u kome će se osećati zdrave i srećne, sigurne da su donele pravu oduku.

Upoznale smo se na odeljenju rizičnih trudnoća, gde sam i sama ležala. Imala je 21 godinu i tek što je ušla u 9. mesec trudnoće sa trećim detetom. Etički odbor savetovao je da prekine trudnoću. Nije razumela šta je razlog za prekid, nije mogla da računa na podršku kod kuće, niti na pomoć ako se dete rodi bolesno. Nije mogla da dobije još jedno stručno mišljenje, niti je imala sa kim da se posavetuje. Čula je da sam lekar i došla je da me potraži. Jutro smo dočekale budne, na klupi u hodniku porodilišta.

Te noći sam razumela sa koliko ozbiljnim pitanjima se svakoga dana suočavaju žene koje treba da postanu majke. Poželela sam da postanem deo sveta u kome će ostati zdrave i srećne, sigurne da su donele pravu odluku.

mr Mila Todorović

zdravstveni komunikolog, osnivač i predsednik Centra ZA BEBE

Vizija projekta savetovališta NISI SAMA jeste da žene u situaciji krizne trudnoće, kada su u kratkom vremenskom periodu suočene sa brojnim pritiscima i nedoumicama osnažimo, pomognemo im da razviju svoje potencijale i izgradimo mrežu podrške, koja će im pomoći u najdivnijem zadatku – materinstvu.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u savetodavnom i informativnom radu iz oblasti zdravstvene komunikologije, promovisanju zdravih stilova života i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Učestvovala je u organizovanju kampanja, konferencija, predavanja i seminara na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih, odgovornog seksualnog ponašanja, prevenciji zavisnosti od pornografije, posledicama abortusa i postabortivnoj traumi.

Đurđica Ristić

Dipl. socijalni radnik

master geštalt psihoterapeut

sistemski porodični psihoterapeut

Verujem da je svaka osoba jedinstvena i da ljudi čine ono što najbolje mogu. Moj pristup svakom klijentu je edukativan, jer ih učim više o onome što im se dešava.

Verujem da je svaka osoba jedinstvena i da ljudi čine ono što najbolje mogu. Tokom savetovanja se koriste tehnike poput igranja uloga, dijaloga, direktne ekspresije, naglašavanja, rada na telu, koje povećavaju klijentovu svest o tome kako i šta čini. Ovo rezultuje uvidom, prihvatanjem sebe, poznanjem okoline, preuzimanjem odgovornosti za sopstvene izbore i poboljšanjem sposobnosti za uspostavljanje kontakata sa drugima. Moj pristup je edukativan, jer klijente učim više o onome što im se dešava.

Djurđica Ristić poseduje tridestogodišnje iskustvo u radu sa decom, omladinom, odraslima i starima i to iz oblasti indvidualnog i grupnog savetovanja, istraživanja vlastitih potencijala i uvećanja uvida o sebi i drugima, izgradnji sopstvenog željenog identiteta, podrške i savetodavnog rad sa (budućim) majkama na prevazilaženju problema, zatim u vođenju radionica iz oblasti odnosa u paru, attachment-a (osećajnog vezivanja), mehanizama odbrane, afektivnog vezivnja, životnog cikusa porodica …

Tamara Maslovarić

master geštalt psihoterapeut

Gubitak deteta utiče na odnos majke sa drugom decom. Od izuzetne važnosti je da se ta trauma razreši i pruži podrška ženama koje se nalaze u kriznoj trudnoći.

Poslednjih par godina se u praksi susrećem sa majkama koje imaju poteškoće u odnosu sa decom. Neretko se ispostavi da je neko prethodno začeto dete bilo namerno ili spontano nerođeno i utiče na odnos majke sa drugim detetom. Smatram da je od izuzetne važnosti razrešenje te traume, kao i pružanje podrške ženama koje se nalaze u kriznoj trudnoći, osećaju se same ili im nedostaje podrška.

Tamara Maslovarić poseduje dugogodišnje iskustvo u psihoterapijskom radu sa odraslima i decom. Drži radionice u cilju podrške roditeljstvu. Udata je i majka troje dece

Vera Madžar

Dipl. socijalni radnik, sistemski porodični psihoterapeut

Sigruna sam da će podrška savetovališta doneti dobrobit majkama, očevima, široj porodici, ali i društvu u celini. Društvo opstaje zahvaljujući ljudima koji ga čine. Naš zadatak je da ulažemo u život.

Dugogodišnji rad sa porodicama i pojedincima osnažila je ideja da je ljudima potrebna mreža podrške za skoro sve izazove u životu koje nazivamo kriznim stanjima. Nisu sve krize loše, naprotiv, mogu biti pokretači značajnih odluka i promena u životu.

Iskustvo u radu sa porodicama koje su tražile podršku u ostvarivanju roditeljstva vantelesnom oplodnjom podstakla me je da se priključim projektu savetovališta za krizne trudnoće NISI SAMA. Radosti za potomstvo su zajednički cilj, a razlozi za podršku su različiti. Sterilitet i otežano ostajanje u drugom stanju su česta pojava kod žena koje su imale abortus. Mnogo je bolje raditi na preventivi i očuvanju zdravlja, nego lečiti posledice.

Svoje iskustvo i nadu želim da podelim sa mrežom ljudi koji su započeli ovaj projekat. Verujem u njih i zahvalna sam da mogu da im se pridružim.

Sigruna sam da će podrška savetovališta doneti dobrobit majkama, očevima, široj porodici, ali i društvu u celini. Društvo opstaje zahvaljujući ljudima koji ga čine. Naš zadatak je da ulažemo u život.

Vera Madažar je zaposlena u Javnom preduzeću Elektroprivrede Srbije. Volontira u Pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru u Beogradu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u individualnom savetovanju. Organizuje i vodi radionice na temu porodice u tranziciji (životni ciklus porodice, komunikacija porodice, moć u porodici, granice, bliskost) i organizacionog konsaltinga.

dr Dragana Dinić

sociolog, Institut za političke studije – Beograd i
Udruženje “Opstanak” za borbu protiv bele kuge

Kada ih trudnoća iznenadi i kada ih pritisnu životni problemi, roditelji se često odlučuju na abortus. Projektom NISI SAMA želimo da pružimo psiho-socijalnu, savetodavnu, informativnu i praktičnu podršku, pre svega trudnicama, da ih osnažimo da se ostvare kao majke i da im pokažemo da nisu same.

Projekat NISI SAMA, koji je pokrenula mr Mila Todorović, predsednica udruženja “Centar ZA BEBE”, za mene predstavlja veliki izazov, pa sam rado prihvatila da budem jedna od stručnih konsultantkinja u okviru ovog projekta.

Brakom i porodicom bavim se preko 30 godina, a rezultat tog rada je i moja orijentacija ka porodičnim vrednostima i sprovođenju mera u cilju podsticanja nataliteta, kao i angažman u okiviru udruženja “Opstanak” za borbu protiv bele kuge i za obanavljanje stanovištva u Srbiji (od osnivanja ovog udruženja 2003. godine), kao i u okviru novoformirane mreže „Savez za porodicu i rađanje.” (2017).

Znam da se roditelji (posebno majke) često odluče za abortus, kada se trudnoća desi neplanirano, kada ih pritisnu elementarni životni problemi (nezavršeno školovanje, nezaposlenost, nerešeno stambeno pitanje, rizična trudnoća, loši bračni/partnerski odnosi, problematična porodična situacija…) ili kada sami nisu spremni za takvu životnu situaciju i odgovornost. Upravom ovakim projektom želimo da pružimo psiho-socijalnu, savetodavnu, informativnu i praktičnu podršku, pre svega trudnicama, da ih osnažimo da se ostvare kao majke i da im pokažemo da nisu same.

Dr Dragana Dinić je odbranila doktorsku disertaciju na temu: “Socijalno-kulturne karakteristike maloletničkih brakova u Istočnoj Srbiji.” Autor je brojnih radova, knjiga, pokrenula i rukovodila istraživanjima, učestvovala i govorila na mnogim stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

dr Tatjana Đorđević

istraživač u oblasti psihoneuroimunologije

Svoja znanja iz psihoneuroimunologije i kao life-style terapeut mogu na adekvatan način preneti na posetioce savetovališta i tako doprineti unapređenju njihovog mentalnog i telesnog zdravlja. Želim da ovo društvo postane srećno društvo, ali to je moguće samo kroz zdravu i srećnu porodicu.

Bela kuga nije samo problem našeg društva, ona postaje globalna pojava. Razlozi su mnogi, ali u našoj sredini ekonomski i socijalni razlozi prednjače u odnosu na sve ostale. Poseban problem čine maloletničke trudnoće, koje su po statistikama u porastu i svaka druga se završava namernim prekidom trudnoće tj. abortusom. Procentualno najzastupljeniji su prekidi trudnoće u bračnim zajednicama, iznenađujuće čak 60 odsto ukupnog broja prekida trudnoća.To je velika tragedija cele društvene zajednice, jer se radi o ženama u generativnom periodu sposobnim da rađaju i budu majke. Upravo one čine ciljnu grupu ovog savetovališta koje ima za cilj da savetovanjem, informisanjem i nizom edukacija i radionica pruži podršku ženama i porodici u celini. Ovde vidim svoj doprinos, jer znanja iz psihoneuroimunologije i kao life-style terapeut mogu na adekvatan način preneti na posetioce savetovališta i tako doprineti unapređenju njihovog mentalnog i telesnog zdravlja. Naravno, podrazumeva se da bi najefikasije bilo raditi sa parovima, jer cela porodica učestvuje u planiranju trudnoće i potomstva. Koliki je značaj rađanja, zdravih bračnih odnosa i podizanju srećne porodice, pisala sam i u svojoj novoj knjizi Kako biti zdav i srećan, studiji o zdravom životu i prosperitetu, u poglavlju knjige Porodični life-style, gde će svaka porodica dobiti potrebne odgovore u vezi sa svakodnevnim životom i podizanjem dece. Želim da ovo društvo postane srećno društvo, ali to je moguće samo kroz zdravu i srećnu porodicu.

Akademik dr Tatjana Jocović, rođ. Đorđević je lekar, dugogodišnji istraživač i inovator na polju duhovne i psihosomatske medicine, psihoneuroimunologje, antropo-sociologije, life-style terapeut, autor prvog srpskog bestselera u oblasti duhovnosti i psihoneuroimunologije Povratak Bogu i prirodi. Član je intersekcijskog Odbora za zdravstveni menadžment Srpskog lekarskog društva u Beogradu.