• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Informativni centar

Na našem sajtu smo obradili i priremili za vas sve važne informacije o neplaniranoj trudnoći i abortusu. Da li imate još nekih pitanja? Prosledite nam ih na elektronsku adresu savetovališta NISI SAMA: info@nisisama.rs