• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Dan zdrave porodice

1440 846 Nisi Sama

Dan zdrave porodice u organizaciji ReStart projecta, održan je Beogradu 18. maja 2019. u hotelu Falkenštajner. Događaj je okupio govornike i stručnjake iz oblasti pedagogije, psihologije, ličnog rasta i razvoja, holističkog zdravlja i neuro-lingvističkog programiranja.

Cilj događaja je da se apeluje na sve češće probleme i moguća rešenja unatar moderne porodice, kao osnove ljudskog društva i namenjen je, kako roditeljima tako i odraslima koji su deo svojih matičnih porodica.

Teme panela:
Zdravo detinjstvo: Ljiljana Katunac, fizioterapeut Fizio Balans i Marina Ranđelović logoped, Danijela Pantić Conić, komunikolog

Zdravi školarci:Petar Orgrizović, profesor i Nataša Đorić, pedagog, Ljubica Rašković Bogetić, psiholog

Zdrava priprema za roditeljstvo: mr Mila Todorovic i Centar ZA BEBE, zdravstveni komunikolog i mr Ana Vlajković, psiholog, Maja Mandić Bošković, nutricionista

Zdravo partnerstvo
: Lava Nikolić, NLP trainer&coach

Govorilo se i o povezivanju članova porodice na nivou uma, tela i emocija kao i o posledicama negativnih odnosa unutar porodice.