• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

Činjenice o abortusu

Abortus – za i protiv

Za: „Rođenje (još jednog) deteta bi mi trenutno predstavljalo veliko opterećenje!.“

Protiv: „Trudnicima i mamama su na raspolaganju mnogi vidovi pomoći.“

Za: „Želim da rodim dete, samo onda kada bude željeno. Šta da kažem svom detetu, kada me bude pitalo da li sam se radovala njegovom rođenju?“

Protiv: „Ljubav i radost zbog rođenja deteta se kod mnogih trudnica razvija tek u toku trudnoće.“

Za: „Moj (bračni) partner ne želi dete. Ne želim da dovedem u pitanje naš odnos zbog rođenja deteta!“

Protiv: „Prvobitno neprihvatanje deteta se dešava zbog straha od velike odgovornosti. Često je partneru jednostavno potrebno vremena da se navike na ideju o očinstvu“.

Za: „Previše sam mlada, još idem u školu/studiram i upravo sam raskinula sa ocem svog deteta. Sada je potpuno pogrešan trenutak za rađanje bebe!“

Protiv: „Gotovo da ne postoji idealan trenutak za rađanje bebe, ali se možemo upustiti u avanturu života sa novorončetom čim se rodi.“

Za: „Ne mogu da upravljam ni svojim životom. Ne bih bila dobra majka svom detetu!“

Protiv: „Često briga za bebu u nama pokreće neverovatne snage, za koje nismo ni bili svesni da postoje u nama.“

Metode Abortusa

Ukoliko trudnica nije ranije rađala, najpre se ubrizgava hormon prostaglandin, čime se omekšava zid materice. Horomon se može ubrizgati u vidu injekcije ili se u naneti u vaginu u obliku tablete ili gela. Grlić materice se otvara pomoću intrumenata. Nakon otvaranja grlića lekar uvodi plastičnu ručnu štrcaljku, koja je povezana sa vakumom. Jakom vakumskom aspiracijom, vrši se sukcija embriona zajedno sa placentom.

Nakon toga lekar proverava da li se u materici nalaze ostaci embriona. Kako bi se sprečilo da dođe do upale, vrši se sukcija svih eventualnih ostataka ili se obavlja kiretaža.

Kiretaža:

Prilikom kiretaže vrši se cervikalna dilatacija pomoću specijalnih instrumenata, a kiretom se grlić još više otvara, no što je to bio slučaj kod sukcijske aspiracije. Nakon toga se embrion zajedno sa placentom kiretom odstranjuje sa zida materice.

Ova metoda se ređe primenjuje, jer nasuprot sukcijskoj aspiraciji mogu nastupiti veće komplikacije, a i sam potupak duže traje.

Medikamentozni abortus („Pilula za abortus“) deluje u tri faze:

1.Dan: Najpre se utvrđuje krvna grupa žene. Potvrda o krvnoj grupi se pribavlja iz predostrožnosti, ukoliko u toku same intervencije dođe do jakog krvarenja. Na kraju trudnica mora da uzme tri tablete, od kojih svaka sadrži 200mg Mifepristona. Žena mora biti pod nadzorom lekara barem dva sata nakon konzumiranja pilule. Nakon faze nadzora, žena se otpušta kući. Grlić se otvara u roku od 48 sati i razvodnjava se stegnuta sluz. Sluzokoža cerviksa sa horionskim čupicama, preko kojih se embrion snabdeva hranljivim materima, odvaja se uzimanjem pilule mifigena. Embrionu se na ovaj način onemogućava da se hrani. U svega 3% slučajeva odmah nastupa krvarenje, pri čemu se izbacuje embrion i tkivo placente.

Dva do tri dana kasnije: Sama pilula Mifepriston u najvećem broju slučajeva ne dovodi do izbacivanja embriona. Stoga lekar dva do tri dana kasnije uvodi Prostaglandin, hormon koji izaziva bol. On utiče na kontrakciju materice, što izaziva krvarenje. Žena se tokom naredih šest sati nalazi pod stalnim nadzorom. U roku od nekih dva sata od uvođenja sredstva za izazivanje kontrakcija, nastupa krvarenje i dolazi do izbacivanja embriona. Kod nekih žena mogu nastupiti bolovi poput menstrualnih, dok neke ovaj postupak doživljavaju veoma dramatično i izveštavaju o grčevima i bolovima u donjem delu stomaka. Četvrtini žena je neophodno sredstvo za ublažavanje bolova od posledica ove intervencije. Ukoliko i nakon tri sata ne dođe do krvarenja, uvodi se još jedna doza Prostagladina.

8. do 14. dana: Sedam do trinaest dana nakon uvođenja sredstava za ublažvanje bolova, neophodan je kontrolni pregled. Uz pomoć ultra zvuka i biohemijskih analiza može se ustanoviti da li su u potpunosti izbačeni embrion, tkivo placente i horionske čupice. U nekim slučajevima će biti neophodno da se ponovi oralno uzimanje pilule ili da se sprovede naknadna kiretaža ili vakum aspiracija.

Abortus ako ste mlađi od 18 godina

Za prekid trudnoće kod lica mlađeg od 16 godina i lica potpuno lišenog poslovne sposobnosti, potrebna je i pismena saglasnost roditelja, odnosno staraoca.

Ako se saglasnost ne može pribaviti od roditelja odnosno staraoca zbog njihove odsutnosti ili sprečenosti, potrebno je pribaviti saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Abortus u slučaju nepovoljnih rezultata prenatalne dijagnostike

Ukoliko se metodama prenatalni dijagnostike pretpostavi invalidet ili teže oboljenje deteta, prekid trudnoće se obrazlaže medicinskim indikacijma. U ovom slučaju ne postoji vremensko ograničenje za vršenje abortusa, što znači da je abortus moguć i posle isteka 10.nedelje, ali uz posebno odobrene Etičke komisije.

Pod pritiskom za vršenje abortusa

Mnoge žene se suočavaju sa velikim pritiskom da abortiraju dete za koje se pretpostavlja da će se roditi sa invaliditetom ili nekim težim oboljenjem. Najčešće se u tim momentima ne mogu sagledati svi aspekti deformiteta ili eventualnog invaliditeta deteta. Teško da se može i pretpostaviti, kako dijagnostikovna bolest može da utiče na svakodnevni život. Trudnicama može biti od pomoći da stupe u kontakt sa drugim roditeljima koji imaju decu sa nekim oblikom invaliditeta, koji je dijagnostikovan u trudnoći. Razgovor može pomoći da se prenebregnu neki strahovi sa kojima se roditelji suočavaju.

Koliko je prenatalna dijagnoza pouzdana?

Rezultati prenatalnih testova često zbunjuju roditelje i to posebno oni u kojima se govori npr. o rizicima za nastanak Daunovog sindroma ili sličnih oboljenja.Važno je istaći da se uvećani rizik odnosi pri tome samo na ukupni prosek velikog broja ispitivanja. Prilkom testiranja ne uzimaju se u obzir individualne osobenosti. Konkretno to znači da beba može biti rođena zdrava i pored povećanih vrednosti rizika testa. Takođe, zbog mogućnosti da se svakom testu potkrade greška, nije isključeno da se rodi dete sa invaliditetom, a da to roditelji nisu mogli da znaju na osnovu rezultata prenatalnih testova.

Pomoć savetovlišta

Preporučuje se da već na početku trudnoće razmilisite o tome, kako biste reagovali ukoliko biste se suočili sa rezultatom prenatalne dijagnostike koja ukazuje na povećani rizik od nekog oblika invaliditeta deteta? Da li biste se konsultovali sa nekim stučnjakom? Da li ste zabrinuti zbog takvih rezultata? Stupite u kontakt sa timom stručnjaka savetovališta NISI SAMA.

Medicinske posledice abortusa

Prilikom vakumske aspiracije ili kiretaže instrumentima se mogu prouzrokovati povrede sluzokože, grlića ili materice. Jedna od posledica ovih intervencija takođe može usloviti manju otpornost grlića u narednim trudnoćama. Time se ujedno povećava i rizik od prevremenog porođaja. Nakon abortusa mogu nastupiti i naknadna krvarenja, infekcije i jaki bolovi u donjem delu stomaka. Takođe, zbog narkoze koje se primenjuje u ovoj intervenciji postoji i rizik od komplikacija u krvotoku, kao i alergijskih reakcija.

Prilikom kiretaže može doći i do povrede tkiva materice ( tzv.Ašermanom sindrom). Tako može doći i do nastanka priraslica koje mogu dovesti do učestalih spontanih pobačaja. Ne mogu se isključiti ni posledice opasne po život.

Psihičke posledice abortusa

Žene sa iskustvom abortusa svedoče i o pshičkim problemima poput osećanja krivice ili depresije. Svaki abortus ostavlja dubok trag u životu svake žene. Osećaj da nikada nisu upoznali svoje dete, kod žene može izazvati depresiju ili osećanje krivice. Sama intervencija prekida trudnoće ne traje dugo, ali se žene nekada veoma dugo bore sa posledicama abortusa.