• Tel: +38 1 64266 9242 | E-mail: info@nisisama.rs

23.10. Centar ZA BEBE na sajmu knjiga u Beogradu

23.10. Centar ZA BEBE na sajmu knjiga u Beogradu

150 150 NSadmin

Centar ZA BEBE je na sajmu knjiga u Beogradu predstavio svoje projekte:

  • Savetovalište za neplanirane i krizne trudnoće NISI SAMA
  • BEBA PLUS- kampanje za promociju rađanja i roditeljstva
  • Save One- program postabortivnog savetovanja
  • Radionice za mlade na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja, prevencije neželjenih trudnoća, prevencije ovisnosti od pornografije i sl.

Leave a Reply